Dlaczego nasze kursy stanowią pomoc w nauce szkolnej:

  • każdy ogólny kurs dla młodzieży szkolnej jest uzupełniany jest o elementy leksykalne i gramatyczne, z którymi pracują w danym momencie w szkole – nie jest to oczywiście odrabianie zadań domowych ze szkoły, ale przykładowo dodatkowe wyjaśnienie trudniejszych zagadnień, czy też poszerzenie zakresu słownictwa z danego działu,
  • w ofercie mamy również okresowe lekcje indywidualne w formie korepetycji, mające na celu, np nadrobienie zaległości, czy przygotowanie do egzaminów, także poprawkowych, czy semestralnych,
  • uczniowie uczestniczący na kursach całorocznych, mogą również na bieżąco prosić naszych lektorów o pomoc w opanowaniu ewentualnych trudności w materiale realizowanym w szkole publicznej,
  • każdy rodzić, którego dziecko uczestniczy w naszych kursach może się również konsultować z nami w celu uzyskania wskazówek, jak na bieżąco motywować dziecko do pracy nad językiem obcym, czy też pomagać dodatkowo w nauce we własnym zakresie. Każdy z naszych lektorów posiada odpowiednie kwalifikacje metodyczne, aby takiej pomocy Państwu udzielić.

Pomożemy Ci w Twoim angielskim, niemieckim i nie tylko...

Szybki kontakt

Go to top