Flexi Blended Learning Approach -obejrzyj prezentację:

Flexi Blended Learning Approach - poczytaj więcej:

Jak wygląda nasze podejście do przygotowania kursów oraz ich realizacji? Obejmuje ono dwa główne aspekty:

elastyczność (flexibility) oraz łączenie (blending) metod nauczania w klasie z nauczaniem online

Aspekt elastyczności Flexi Blended Learning Approach obejmuje 3 etapy: Input, Student's Profile, Output

 Flexi Blended Learning Input - określenie danych niezbędnych do stworzenia indywidualnego profilu ucznia 

 • wyznaczniki elastyczności i personalizacji kursu:

  • style uczenia / rodzaj inteligencji wielorakiej

uczniowie na początku naszych kursów wypełniają kwestionariusz, który stanowi wsparcie dla metodyka szkoły i nauczyciela w określeniu cech kursu

  • Twoje umiejętności językowe i obszary wymagają najwięcej uwagi

test kompetencji językowych określający: czytanie / słuchanie / pisanie / mówienie / słownictwo / gramatyka

  • Twoje cele, potrzeby edukacyjne i preferencje

ankieta określająca w/w aspekty, przykładowo:

- cele główne, np: porozumiewanie, przygotowanie do egzaminu, lepsze oceny w szkole;


- cele szczegółowe, np: porozumiewanie się w środowisku pracy, rozmówki turystyczne, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym;

- preferencje: np. nauka w grupie 5-8 osób, 3-4 osób, w 2 osoby, indywidualnie;

- potrzeby edukacyjne: np. tempo nauki, balans między materiałem realizowanym na zajęciach a dodatkowymi ćwiczeniami do wykonania w domu; 

Flexi Blended Learning Student’s Profile - określenie profilu ucznia, na podstawie którego tworzymy spersonalizowany kurs językowy 

Nauczyciel ma stały dostęp do profilu ucznia i go modyfikuje, jeśli występują zmiany, tak aby w pełni korzystać z wyznaczników elastyczności i personalizacji kursu Flexi Blended Learning.

 

Flexi Blended Learning Output - stworzenie kursu o spersonalizowanych cechach opartego na profilu ucznia 

Cechy spersonalizowanego kursu:

 • program kursu

np. oparty na konkretnym podręczniku, program indywidualny, rozszerzenie treningu poszczególnych umiejętności (np. pisanie e-maili, mówienie, czytanie ze zrozumieniem)

 • metody nauczania i uczenia się

np. balans między metodami tradycyjnymi a nauczaniem online

 • wielkość grup / ilość zajęć / pora zajęć / tempo nauczania

np. elastyczny grafik dla osób pracujących na zmiany, godziny dostosowane do grafika szkolnego, zajęcia bezpośrednio po szkole dla uczniów dojeżdżających.

 

Flexi Blended Learning Approach

Jak wygląda proces przygotowania kursu w aspekcie elastyczności oraz jego realizacji w skrócie?

 

Flexi Blended Learning Approach - realizacja aspektu "blending"

Jak blended learning wpływa na wysoką skuteczność naszych kursów?

Blended Learning łączy tradycyjny kurs językowy z nauczycielem z formami nauki online, tj.:

 • spersonalizowany panel do nauki słownictwa, oparty na inteligentnych powtórkach:

  • słownictwo ogólne z języka obcego;

  • słownictwo realizowane na naszym kursie;

  • słownictwo realizowane w szkole publicznej;

  • słownictwo związane z wykonywanym zawodem (język biznesu, medyczny, techniczny) lub słownictwo związane z konkretnymi potrzebami naszych uczniów (wyjazd turystyczny, rozmowa o pracę, itp.);

  • “słówka z lekcji” - słówka, których Ty nie znasz, a których chcesz się nauczyć;

 • multimedialny panel e-learningowy, którego zadaniem jest:

   • nauczania odwróconego (flipped classroom) - poznajesz realizowany materiał przed zajęciami, np. oglądasz klip wideo, o którym mowa na zajęciach;

   • zapewnienie ćwiczeń dodatkowych do wykonania w domu

   • możliwość “nadrobienia” zajęć na których Cię nie było

   • zapewnienie różnorodności zadań, w panelu możesz mieć filmiki, nagrania, testy, itd.

 • raport z postępów na kursie - arkusz online, który na bieżąco oblicza realizację poszczególnych zadań na tle grupy - motywuje, daje Ci obraz bieżącej realizacji kursu.

 

Flexi Blended Learning Approach

Jakie korzyści z naszego podejścia masz Ty?

 • otrzymujesz wysoce spersonalizowany efektywny kurs dopasowany do Twoich potrzeb, stylu i preferencji uczenia się, itd.;

 • uczysz się szybciej poprzez zwiększenie kontaktu z językiem obcym, także poza zajęciami;

 • efektywnie zarządzasz swoim czasem przeznaczonym na naukę; na zajęciach robisz to, co jest trudne do wykonania samodzielnie w domu, a na przykład, czytanie i słuchanie możesz zrealizować samodzielnie, sprawdzając tylko Twoją pracę na zajęciach;

 • możliwość kilkakrotnego wracania do np. nagrań, ćwiczeń, klipów wideo;

 • powtórki słownictwa i form gramatycznych są ustawione w czasie komputerowo (spaced-repetition), czyli powtarzasz efektywnie, bez marnowania czasu na powtarzanie tego, co już umiesz;

 • Twój kurs cechuje wysoka elastyczność - dostosowujemy jego charakter przez cały okres jego trwania, np. dopasowujemy metody nauczania, wprowadzamy zmiany w panelu do nauki słownictwa, dobieramy zadania, które są najbardziej skutecznie w Twoim przypadku, itd.

Chcesz sprawdzić sam, jak to wygląda w praktyce, zapisz się na lekcje próbne TUTAJ

Początek strony