Pora to zmienić...

Jeśli...

 ...Twoje dziecko chciałoby mieć lepsze oceny, ale nie zawsze się udaje...

LUB

 ... wydaje Ci się, że nie zawsze w pełni rozumie z różnych przyczyn materiał realizowany w szkole publicznej.... 

LUB

... Twoje dziecko czasem bywa nieobecne w szkole, a na sprawdziany przecież trzeba się przygotować...

Zarezerwuj kurs

Jeśli chcesz...

 ...pomóc Twojemu dziecku zdobywać lepsze oceny w szkole i zagwarantować mu więcej czasu to rozwój jego talentów

ORAZ

 ...chcesz, aby Twoje dziecko opanowało materiał szkolny w takim stopniu, aby czuło się pewnie na lekcjach...

A TAKŻE

... chcesz zapewnić Twojemu dziecku możliwość dodatkowych powtórek przed sprawdzianami, a także ewentualnego nadrobiena zaległości...

Sprawdź nasze kursy:

Co zyskujesz...

⇒ spersonalizowane korepetycje w grupach 6-9 osób, 3-4 osoby, w parach oraz indywidualnie:

⇒ program kursu, który jest częściowo zbieżny z programem realizowanym w szkole publicznej:

⇒ kursy, które są częściowo powtórką, a częściowo rozszerzeniem materału szkolnego.

Początek strony